MAGICKÁ ANGLIČTINA - Jazyková školka v Náchodě

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015535
  • Název projektu: MAGICKÁ ANGLIČTINA _POKRAČOVÁNÍ
  • Název instituce: Jazyková školka Náchod z.s.
  • Identifikační číslo instituce: 05526795
    Dokumenty GDPR
  • Sídlo instituce: Zákoutí 2088, 54701 Náchod
  • Dětská skupina provozována: Nemastova 889, 547 01 Náchod
  • Spisová značka instituce: L 10954 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
  • Předseda spolku: Štěpán Kačer